หน้าแรก

  • DOAE SMARTCHECK APPLICATION “รู้รายแปลง” แอปพลิเคชันที่มี…เพิ่มเติมคลิก

แนะนำสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ

ภาพกิจกรรม

จัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ในชุมชนหงษ์เจริญ หนึ่ง

วันที่ 18 เมษายน 2561 นางสาววนิดา เหรียญ … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

ร่วมจัดเวทีโครงการไทนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2 หมู่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ

6 เมษายน 2561 นางสาววนิดา เหรียญทอง นักว … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

ร่วมจัดเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หมู่ 8 ตำบลหงษ์เจริญ

4 เมษายน 2561 นางสาววนิดา เหรียญทอง นักว … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการปรจำเดือนเมษายน 2561

3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นางอารีย์ จั … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

ติดตามแปลงเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปี 2561

29 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ … อ่านเพิ่มเติม

0 comments
ข่าวเพิ่มเติม…

จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวเพิ่มเติม…

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

ข่าวเพิ่มเติม…
ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ จัดจ้างแอปพลิเคชั่น


เว็บไซต์ กอง/สำนัก