สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ โดย นางสาววนิดา เหรียญทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน >> ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ โดยนางเรณู ยอดอุดม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมพืชผลที่เป็นเอกลักษณ์ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน >> ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี ณ โครงการฝายน้ำตกหินเขียว

วันที่ 22 มกราคม 2561 นางอารีย์ จักรมานนท์ เกษตรอำเภอท่าแซะ พร้อมด้วย นางสาววนิดา เหรียญทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน >> ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เยี่ยมชมแปลงกล้วยเล็บมือนาง หมู่ 2 ตำบลสลุย

วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ โดยนางเรณู ยอดอุดม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่จาก อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน >> ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

อบรมโซนนิ่ง

วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ โดยนางสาววนิดา เหรียญทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน >> ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เตือนการระบาดศัตรูพืช และการอารักขาพืช

แจ้งเตือนข่าวการระบาดศัตรูพืช และการอารักขาพืช ประจำเดือนมกราคม 2561

เตือนระบาด-มค.๖๑_(1)

โพสท์ใน >> ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เยี่ยมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ โดยนางสาวสุนันทา กำเหนิดโทน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน >> ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

อบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุเรียน

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (พืชทุเรียน ตำบลหินแก้ว) อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน >> ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนเกษตรกรทำเกษตรผสมผสาน

วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ศาลาหมู่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ โดยนายเดชจรัส ยังพลขันธ์ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน >> ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรที่ทำปุ๋ยหมักจากขุยมะพร้าว

วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ศาลาหมู่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ โดยนายเดชจรัส
ยังพลขันธ์ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน >> ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น