หน้าแรก

  • DOAE FARMBOOK APPLICATION “สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล”..เพิ่มเติมคลิก

แนะนำสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ

ภาพกิจกรรม

ข่าวเพิ่มเติม…

จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวเพิ่มเติม…

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

ข่าวเพิ่มเติม…
ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ จัดจ้างแอปพลิเคชั่น


เว็บไซต์ กอง/สำนัก