หน้าแรก

  • DOAE SMARTCHECK APPLICATION “รู้รายแปลง” แอปพลิเคชันที่มี…เพิ่มเติมคลิก

แนะนำสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ

ภาพกิจกรรม

การเชื้อไตรโคเดอร์มา ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า ในทุเรียน

ชมคลิป เกษตรอาสา กรมส่งเสริมการเกษตร  (อ … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

เยี่ยมชมสวนทุเรียนที่ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาประสบความสำเร็จ

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเส … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

เตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมิถุนายน 2561

 

0 comments

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรคพืชของทุเรียน (เดลินิวส์)

0 comments

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันกำจัดโรคพืชของทุเรียน (ช่อง 7)

ขอแก้ไขหัวข้อข่าวเป็น การใช้เชื้อราไตรโค … อ่านเพิ่มเติม

0 comments
ข่าวเพิ่มเติม…

จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวเพิ่มเติม…

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

ข่าวเพิ่มเติม…
ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ จัดจ้างแอปพลิเคชั่น


เว็บไซต์ กอง/สำนัก