หน้าแรก

  • DOAE FARMBOOK APPLICATION “สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล”..เพิ่มเติมคลิก

แนะนำสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ

ภาพกิจกรรม

เตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนตุลาคม 2561

โหลดเลย >> เตือนระบาดศัตรูพืช-ต.ค. … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

ติดตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นางเรณู ยอดอุดม นั … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตำบลหงษ์เจริญ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางสาววนิดา เหรียญท … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

เยี่ยมเยียนเกษตร ตำบลสลุย

วันที่ 27 กันยายน 2561 นางเรณู ยอดอุดม น … อ่านเพิ่มเติม

0 comments

สำรวจการระบาดของเชื้อราแปลงกาแฟของเกษตรกร ตำบลหงษ์เจริญ

27 กันยายน 2561 นายเดชจรัส ยังพลขันธ์ นั … อ่านเพิ่มเติม

0 comments
ข่าวเพิ่มเติม…

จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวเพิ่มเติม…

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช

ข่าวเพิ่มเติม…
ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อ จัดจ้างแอปพลิเคชั่น


เว็บไซต์ กอง/สำนัก