<<<พ่อตาหินช้างเรืองเดช   เข้าเขตประตูภาคใต้   ไหว้เสด็จในกรม   ชมถ้ำเก่าแก่   แหล่งเผยแพร่วัฒธรรม   น้ำตกงามธรรมชาติ   ยุทธศาสตร์ 491 .........
welcome.==>>>  สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ   จังหวัดชุมพร
ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ


Link เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


Link สนง.เกษตรอำเภอ

Link หน่ายงาน จ.ชุมพร


Link เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


  
ภาพข่าว/กิจกรรม
ประมวลภาพ..

นางสาวพัชรี ภู่มาลี  นวส.ปฏิบัติการ  ร่วมกิจกรรมอำเภอ..ยิ้ม
ณ บ้านดินก้อง หมู่ที่ 10 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ให้คำแนะนำการทำการเกษตร และขึ้นทะเบียนเกษตรกร
(ทบก 01)

 

ภาพข่าวย้อนหลัง..

   
 


ระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศการผลิต
ระบบทะเบียนเกษตรกร
ระบบวิสาหกิจชุมชน
ระบบศูนย์บริการฯ
ระบบฐานข้อมูลเกษตร
    ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ระบบสารสนเทศข้อมูล
    สถาบันเกษตรกร
ระบบงานสารบรรณ
เว็บไซต์หน่วยงานกรมฯ
ไปรษณีอิเ็ล็กทรอนิกส์
ระบบอินทราเน็ต(SSnet)
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
ระบบสารสนเทศทางด้าน
   บริหารจัดการองค์กร

ระบบ e-office จ.ชุมพร
ระบบการใช้พลังงาน
ใบรับรองเงินเดือน
ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์บริการฯ
จุดเรียนรู้
ข้อมูลพื้นฐานทางเกษตร
สรุปกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายงานสถานการณ์ไม้ผล
รายงานการประชุม DM

ค้นหาโดย Googleสร้างเมื่อ: 25-nov-08
Update:
8-mar-12ate -->
สถิติเยี่ยมชม
free hit counter

เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2551


สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ
ม.7  ต.ท่าแซะ  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร  86140
  โทรศัพท์ / โทรสาร 077-599245

thasae.doae.go.thติดต่อเวปมาสเตอร์

นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ปฏิบัติการ) / E-mail : ratchanee_15@hotmail.com
นางสาวมุกดา ยั่งยืน เจ้าพนักงานธุรการ / E-mail :
mukda_y@hotmail.com